Cilt 3, Sayı 1

Mart 2009
(2) Orijinal Makale, (1) Derleme, (4) Olgu Sunumu, (1) Çesitli

Orijinal Makale

Seboreik Keratozlarin Dermoskopik Özellikleri; Yalanci Melanositik Lezyon Kriterlerinin Yeri Nedir?
 • Isil Kilinç Karaarslan
 • Eda Yüksel Biyikli
 • Taner Akalin
 • Fezal Özdemir
Turk J Dermatol 2009; 3: 1-4
Kronik Idiopatik Ürtiker Patogenezinde Serum Dehidroepiandrosteron Sülfatin Rolü
 • Filiz Canpolat
 • Bengü Çevirgen Cemil
 • Fatma Eskioglu
Turk J Dermatol 2009; 3: 5-8

Derleme

Hidradenitis Süpürativa
 • Müzeyyen Gönül
 • Ülker Gül
Turk J Dermatol 2009; 3: 9-12

Olgu Sunumu

Mibelli'nin Hiperkeratotik Porokeratozu: Nadir Görülen Bir Varyant
 • Berna Aksoy
 • Hüseyin Üstün
 • Mahi Balci
 • Hasan Mete Aksoy
Turk J Dermatol 2009; 3: 13-15
Intralezyonel Kortikosteroid Tedavisine Iyi Yanit Veren Melkersson-Rosenthal Sendromu; Olgu Sunumu
 • Engin Senel
 • A. Tülin Güleç
Turk J Dermatol 2009; 3: 16-18
Saglikli Iki Çocukta Herpes Zoster
 • Ibrahim Kökçam
 • Nursel Dilek
Turk J Dermatol 2009; 3: 19-21
Vitiligo ve Psoriazis Birlikteligi: Dört Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
 • Asena Çigdem Dogramaci
 • Didem Didar Balci
 • Ebru Çelik
Turk J Dermatol 2009; 3: 22-24

Çesitli

Taniniz Nedir?
 • Filiz Canpolat
 • Hatice Akpinar
 • Fatma Eskioglu
 • Demet Yilmazer
 • Çigdem Güler
Turk J Dermatol 2009; 3: 25-26