Cilt 5, Sayı 4

Aralık 2011
(1) Orijinal Makale, (1) Derleme, (3) Olgu Sunumu, (4) Çesitli

Çesitli

2011 Yazar Dizini
Turk J Dermatol 2011; 5: 0-0
2011 Konu Dizini
Turk J Dermatol 2011; 5: 0-0
2011 Hakem Dizini
Turk J Dermatol 2011; 5: 0-0
Taniniz nedir?
 • Tufan Egeli
 • Ahmet Ayhan Inanli
 • Aydin Aslan
Turk J Dermatol 2011; 5: 110-111 DOI: 10.5152/tdd.2011.25

Orijinal Makale

Lökositoklastik Vaskülit: 60 Hastanin Geriye Dönük Analizi
 • Emine Buket Sahin
 • Asli Hapa
 • Gonca Elçin
 • Aysen Karaduman
 • Sibel Ersoy Evans
 • Gül Erkin
 • Nilgün Atakan
 • Tülin Akan
Turk J Dermatol 2011; 5: 85-91 DOI: 10.5152/tdd.2011.20

Derleme

Kutanöz Graft-Versus-Host Hastaligi
 • Emine Çölgeçen
 • Ayten Ferahbas
Turk J Dermatol 2011; 5: 92-100 DOI: 10.5152/tdd.2011.21

Olgu Sunumu

Leiyomyomatozis Kutis
 • Asli Ürkmez
 • Ilgen Ertam
 • Isil Kilinç Karaarslan
 • Alican Kazandi
 • Can Ceylan
Turk J Dermatol 2011; 5: 101-103 DOI: 10.5152/tdd.2011.22
Generalize Erüptif Siringom
 • Aysun Sikar Aktürk
 • Burcu Öztürk
 • Tuba Öztürk
 • Dilek Bayramgürler
Turk J Dermatol 2011; 5: 104-106 DOI: 10.5152/tdd.2011.23
Pigmente Trikoblastom
 • Can Baykal
 • K. Didem Yazganoglu
 • Nesimi Büyükbabani
 • Esma Erbudak
Turk J Dermatol 2011; 5: 107-109 DOI: 10.5152/tdd.2011.24