Cilt 8, Sayı 3

Eylül 2014
(4) Özgün Araştırma, (1) Editörden, (1) Derleme, (4) Olgu Sunumu, (2) Editöre Mektup, (1) Uzman Görüşü, (4) Çeşitli

Kapak

Kapak Sayfası


Editörden

Editörden
  • Nihal Kundakçı
Turk J Dermatol 2014; 8: 0-0

Özgün Araştırma

Alopesi Areatalı Çocuk Hastaların Klinik, Demografik ve Laboratuvar Özellikleri
  • Nursel Dilek
  • Yunus Saral
  • Ramazan Dilek
  • Derya Yüksel
  • Arzu Ataseven
Turk J Dermatol 2014; 8: 137-140 DOI: 10.4274/tdd.1831
Üniversite Öğrencilerinin Dövme ve “Piercing” Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları
  • Yeşim Şenol
  • Yusuf Kenan Çetinoğlu
  • Ayşe Çakıl
  • Burcu Arı
  • Saniye Başak
  • Nazlı Murat
  • Ebru Turgut
  • Utku Çağlayan
  • Büşra Bilim
  • Gizem Açıkgöz
  • Nesrin Erkek
  • Ayşe Akman Karakaş
Turk J Dermatol 2014; 8: 141-146 DOI: 10.4274/tdd.1863
Pediatrik Yaş Grubunda Saç ve Saçlı Deri Hastalıklarının Değerlendirilmesi
  • Seval Doğruk Kaçar
  • Pınar Özuğuz
  • Şemsettin Karaca
Turk J Dermatol 2014; 8: 147-150 DOI: 10.4274/tdd.1971
Çankırı Yöresinde Deri Biyopsilerinin Değerlendirilmesi: İki Yıllık Retrospektif Bir Değerlendirme
  • Engin Şenel
  • Yasemin Yuyucu Karabulut
  • Hacı Halil Karabulut
  • Yasemin Dölek
  • Nazmiye Kurşun
Turk J Dermatol 2014; 8: 151-153 DOI: 10.4274/tdd.1904

Derleme

Dermatolojide Kemoterapötik ve Biyolojik İlaçların İntralezyonel Kullanımları
  • Ercan Çalışkan
  • İbrahim Özmen
  • Gürol Açıkgöz
  • Mustafa Tunca
Turk J Dermatol 2014; 8: 154-160 DOI: 10.4274/tdd.2018

Olgu Sunumu

Hızma ile İlişkili Piyojenik Granülom Benzeri Burun Papülü
  • Mualla Polat
  • Hatice Kaya
  • Ali Haydar Parlak
Turk J Dermatol 2014; 8: 161-163 DOI: 10.4274/tdd.1346
Hint Kınası ile Yapılan Geçici Dövmeye Bağlı Gelişen Bir Lokalize Hipertrikoz Olgusu
  • Deren Özcan
  • Deniz Seçkin
Turk J Dermatol 2014; 8: 164-165 DOI: 10.4274/tdd.1513
Obezitenin Eşlik Ettiği Konflüan ve Retiküle Papillomatozisli Üç Olgu
  • Düriye Deniz Demirseren
  • Selma Emre
  • Gülşen Akoğlu
  • Fadime Kılınç
  • Sibel Orhun Yavuz
  • Ahmet Metin
Turk J Dermatol 2014; 8: 166-169 DOI: 10.4274/tdd.1684
Düşük Doz Metotreksat ve dbUVB ile Tedavi Edilen Mikozis Fungoides ve Lenfomatoid Papülozis Birlikteliği Olan Olgu Sunumu
  • Fatma Pelin Cengiz
  • Nazan Emiroğlu
  • Bengü Çevirgen Cemil
  • Aynur Albayrak
Turk J Dermatol 2014; 8: 170-172 DOI: 10.4274/tdd.1681

Editöre Mektup

Palmoplantar Tutulumu Olan Bir Liken Planus Olgusu
  • Fatma Arzu Kılıç
  • Işıl Deniz Oğuz
  • Refika Ferda Artüz
  • Nimet Özcan
  • Esra Özhamam
  • Gamze Erkılınç
Turk J Dermatol 2014; 8: 173-175 DOI: 10.4274/tdd.1945
Nevoid Akantozis Nigrikans
  • Enver Turan
  • Yavuz Yeşilova
  • Sezen Koçarslan
Turk J Dermatol 2014; 8: 176-177 DOI: 10.4274/tdd.2017

Uzman Görüşü

Ürtikerli Hastaya Yaklaşım
  • Teoman Erdem
Turk J Dermatol 2014; 8: 178-182

Çeşitli

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı
Turk J Dermatol 2014; 8: 183-184
Literatür Seçmeleri
  • İlgen Ertam
Turk J Dermatol 2014; 8: 185-187
Yeni Yayınlar
  • İlgen Ertam
Turk J Dermatol 2014; 8: 188-188
Çukurova’da “10 Dermatoloji Günü”
  • Hamdi R. Memişoğlu
Turk J Dermatol 2014; 8: 189-190