Olgu Sunumu

Yaygın Eozinofilik Anjiolenfoid Hiperplazi

10.4274/tdd.1362

  • Belkız Uyar
  • Serap Karaarslan

Turk J Dermatol 2013;7(3):161-163

Eozinofilik anjiolenfoid hiperplazi; nadir rastlanan, benign, vazoproliferatif, idiopatik bir hastalıktır. Lezyonlar tipik olarak baş ve boyun bölgesinde özelliklede kulak çevresinde tek ya da çok sayıda nodüller olarak bulunurlar. Nadiren ağız, gövde, genital bölge kol ve bacaklarda görülebilir.

Biz baş, boyun, gövde, genital bölge, kol ve bacaklarda çok sayıda nodüler lezyonla seyreden 31 yaşında erkek hastayı nadir görülmesi nedeniyle sunduk.

Anahtar Kelimeler: Anjiolenfoid hiperpilazi, Eozinofili, Kimura hastaligi