Derleme

Vitiligo Tedavisi ve Yeni Tedavi Yaklaşımları

10.5152/tdd.2010.01

  • Beril Gülüş Demirel
  • Murat Borlu

Turk J Dermatol 2010;4(2):33-39

Vitiligo, melanositlerin sayı ve işlev kaybı ile karakterize bir pigment hastalığıdır. Etyolojisi bilinmemektedir ancak otoimmun, genetik, biyokimyasal faktörler ve nöral mekanizmalar etyolojide suçlanmaktadır.

Melanosit antijenlerini hedef alan sitotoksik T hücrelerinin varlığı ve sitokin seviyelerindeki dengesizliğin melanosit hasarına ve ölümüne neden olduğu düşünülmektedir. Vitiligo tedavisi lezyonların yaygınlığına, lokalizasyonuna, yaşa ve önceki tedavilere verilen yanıta göre değişmektedir. Bu derlemede vitiligo tedavisi geleneksel tedaviler, yeni tedavi seçenekleri, cerrahi tedaviler, deneysel ve diğer tedavi seçenekleri başlıkları altında ele alınmış ve güncel literatür bilgileri ışığında değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vitiligo, geleneksel tedaviler, yeni tedaviler, deneysel tedaviler