Yeni Yayınlar

Treatment of Skin Disease, 5th Edition Comprehensive Therapeutic Strategies

Turk J Dermatol 2018;12(2):118-118

EDİTÖR YORUMU

Dermatolojinin en çok güncellenen konusu dermatolojik tedavidir. Çünkü her geçen gün yeni ilaçlar geliştirilmekte, yeni tedavi çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca tüm bu tedaviler kanıta dayalı tıp açısından metaanalizler ile değerlendirilmekte ve yeni tedavi rehberleri yayınlanmaktadır. En güncel tedavileri takip etmek hasta takibinde çok önemlidir. Baş editörlüğünü Mark G. Lebwohl’un yaptığı bu kitapta dermatoloji alanındaki en güncel tedavi yaklaşımları yer almaktadır.

Hazırlayan: Tamer İrfan KAYA