Olgu Sunumu

Purpuranın Ayırıcı Tanısında Yer Alan Akut İnfantil Hemorajik Ödem Olgusu

  • Devrim Sakallı Çakçak
  • Burak Çakçak
  • Ayse Akman
  • Sevtap Velipaşaoğlu Güney
  • C. İbrahim Başsorgun
  • M. Akif Çiftçioğlu

Turk J Dermatol 2008;2(3):84-86

Akut infantil hemorajik ödem (AİHÖ) genellikle iki yaş altında, nadir olarak izlenen bir lökositoklastik vaskülittir. Ateş, yüzde ve ekstremitelerde simetrik yerleşen purpurik ve ekimotik lezyonlar, subkutan inflamatuar ödemle karakterizedir. Enfeksiyonlar, ilaçlar, aşılar tetikleyici faktörler olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Hastalık kendini sınırlar ve iyi klinik seyre sahiptir. Burada ateş, yüzünde ve ekstremitelerinde rozet benzeri ekimotik plaklar, el ve ayaklarında ödem nedeniyle AİHÖ tanısı alan sekiz aylık erkek hasta sunulmuştur. Amacımız purpurik döküntülü hastaların ayırıcı tanısında AİHÖ?nünde akılda tutulması gerektiğini vurgulamaktır.

Anahtar Kelimeler: Akut infantil hemorajik ödem, purpura, ayirici tani