Olgu Sunumu

Papüler Benekli Lentijinöz Nevüs

10.5152/tdd.2010.04

  • Berna Aksoy
  • Hasan Mete Aksoy
  • Murat Borlu
  • Hüseyin Üstün

Turk J Dermatol 2010;4(2):48-51

Kutanöz mozaisizm çeşitli paternlerde karşımıza çıkabilir. Tip II mosaisizm - dama tahtası patern keskin orta hat ayrımıyla birlikte bayrak benzeri alanlarla karakterizedir. Bu paternde görülen klinik örnekler arasında benekli / speckled lentijinöz nevüs (BLN) ve Becker nevüs sayılabilir. Otuz sekiz yaşında bayan hasta polikliniğimize vücut üst sol kısımda yerleşmiş lekeler şikayetiyle başvurdu.

Öyküsünden lekelerin yaklaşık sekiz yaşından beri olduğu ve progresif seyir gösterdiği öğrenildi. Olgunun annesinde de benzer lezyon öyküsü mevcuttu. Dermatolojik muayenede gövde sol, ön-üst kısım ve sol üst ekstremiteyi kaplayan, yaygın, kahverengi maküller içeren bayrak benzeri yaması mevcuttu. Bu olgu sunumunda daha önce Türk literatüründe bildirilmemiş olan tip II mosaisizm - dama tahtası paternde yerleşmiş BLN'si olan bir olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Benekli lentijinöz nevüs, dermatoskopi, lentigo, lentijinöz nevüs, mosaisizm, nevüs spilus