Olgu Sunumu

Orfun İndüklediği Büllöz Pemfigoid Olgusu

10.4274/tdd.1325

  • Atıl Avcı
  • Deniz Avcı
  • Abdullah Turasan
  • Salih Levent Çınar

Turk J Dermatol 2013;7(2):91-93

Orf enfeksiyonunu takiben birçok komplikasyon bildirilmiştir. Bunlar arasında eritema multiforme, sekonder bakteriyel enfeksiyonlar, lenfadenopatiler ve büllöz pemfigoid de vardır.

Klinik olarak tanı koyduğumuz orf hastalığına eşlik eden klinik, histopatolojik ve immunhistokimyasal olarak tanı koyduğumuz büllöz pemfigoid'in nadir birlikteliğini bildirdik.

Bu nadir birliktelik literatürde daha önce sadece birkaç bildiride rapor edilmiştir. Türk tıp literatürünü taradığımızda ülkemizden bu konuda bir bildiri yayınlanmaması üzerine bu makale ile rapor etmek istedik.

Anahtar Kelimeler: Orf, büllöz pemfigoid