Olgu Sunumu

Oral Mukozada Kronik Travma Sonrası Oluşan Lenfanjiom: Olgu Sunumu

10.4274/tdd.1147

  • Seval Doğruk Kaçar
  • Pınar Özuğuz
  • Şahin Ulu
  • Şemsettin Karaca
  • Çiğdem Tokyol

Turk J Dermatol 2013;7(3):158-160

Lenfanjiomlar, lenfatik damarların benign tümörleri olarak bilinen vasküler malformasyonlardır. En sık baş-boyun bölgesinde yerleşirken oral kavite lezyonları oldukça nadirdir. Klinik olarak farklı boyutlarda, berrak sıvı ve kan karışımı ile dolu, ince duvarlı veziküller ya da düzgün yüzeyli papül ve nodüller görülür. Kendiliğinden gerilemezler. Histopatolojisinde farklı boyutlarda duvar kalınlığı olan, endotel ile döşeli, dilate, lenfatik damarlar görülür.

Tedavide cerrahi eksizyon, elektrokoter, kriyoterapi, radyoterapi, sklerozan madde enjeksiyonu, karbondioksit ve Argon lazer kullanılabilir, ancak nüks sıktır. Bir gelişim defekti olarak lenfanjiomlar sıklıkla doğumda ya da erken çocukluk döneminde ortaya çıkarken akkiz lenfanjiom ya da lenfanjiektaziler yapısal ya da histolojik olarak lenfanjiomdan farklılık göstermez. Bu durum önceden normal olan lenfatik damarlarda oluşan hasar sonucu gelişir ve skar oluşumuna yol açan tüberküloz gibi kronik enfeksiyonlar, radyoterapi, keloid, tümörler ya da tekrarlayan travmalarla ilişkili olarak bildirilmiştir. Otuz altı yaşında bayan hastanın 9 aydır ağız içinde veziküler papüllerinden alınan biyopsi sonucu lenfanjiom ile uyumlu gelmesi üzerine kriyoterapi uygulandı. Hastanın alt ön kesici dişi eksik olması sebebiyle lezyonların tekrarlayan travmaya bağlı olduğu düşünüldü ve hastaya diş tedavisi önerildi.

Anahtar Kelimeler: Akkiz, lenfanjioma, kronik travma, oral mukoza