Ana Konu

Nadir Görülen Dejeneratif Elastik Doku Hastalıkları

  • Emel Öztürk Durmaz

Turk J Dermatol 2013;7(3):121-129

Dejeneratif elastik doku hastalıkları dermiste elastik doku azlığı ile seyreden ve nadir görülen bir grup heterojen hastalıktır. Bu hastalıklar hakkında bildiklerimiz, yapılan yayınların azlığı nedeniyle son derece sınırlıdır. Örtüşen klinik ve histolojik özellikleri nedeniyle, hem dermatologlar hem de dermatopatologlar için tanı zorluğu yaratan hastalıklardır. Çoğunun bilinen etkili tedavisi yoktur. Bu makalede dejeneratif elastik doku hastalıkları mevcut literatür ışığında gözden geçirilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Elastik doku, dejeneratif hastaliklar, deri, dermis