Ana Konu

Ülser Tedavisinde Yara Örtüleri

  • Ümit Türsen

Turk J Dermatol 2013;7(2):61-71

Yaşlanan toplumumuzda, diyabet ve periferal damar hastalıklarının sık görülmesiyle birlikte deri bütünlüğü ile ilgili hastalıklar artmaktadır.Ülser ve kronik yaralar sıklıkla bu hastalıkların sonucu gözlenmektedir.

Kronik yaralar sıklıkla inflamatuvar evrede kalmaktadır. İnflamatuvar evreyi geçince bakteriyel yüklenme, nekrotik doku ve nem dengesinin tedavisi gereklidir. Çoğu olguda nekrotik dokunun debride edilmesi ve nem dengesinin sağlanması gereklidir. Bu görev için değişik yara örtüleri bulunmaktadır. Filmler, hidrokolloidler, hidrojel örtüler, köpükler, hidrofiberler, komposit ve alginat örtüler bunlar arasındadır.Yeni biyo-mühendislik ürünü yapay deriler ve genetik kökenli büyüme faktörleri ayak ülserlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Ancak maliyeti yüksek tedavilerdir. Bu tip yara örtülerinde kesin uygulama protokolleri henüz geliştirilmemiştir. Şimdilik adezif filmler yüzeyel yaralarda, sığ ülserlerde hidrokolloidlerle birlikte, alginatlar derin kavitelerde kullanılmaktadır. Köpükler yoğun eksudalı yaralarda önerilmektedir. Hidrojeller debridmanı arttırma amacıyla kuru veya nekrotik ülserlerde adezif filmlerle birlikte uygulanabilir.Yara örtüsü seçimi maliyet/fayda oranı düşünülerek dengeli uygun değiştirme sıklıklarıyla birlikte yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Yara bakimi, yara örtüsü