Olgu Sunumu

Kıl Folikül Nevusu: Olgu Sunumu

DOI: 10.4274/tdd.1686

  • İnci Mevlitoğlu
  • Munise Daye
  • Mehmet Ünal
  • Hatice Toy

Turk J Dermatol 2014;8(2):118-120

Kıl folikül nevusu (KFN) foliküler farklılaşma gösteren nadir görülen bir hamartomdur. Hamartomlar normal doku ve hücrelerin aşırı büyümesiyle oluşan benign tümöral yapılardır. KFN ilk olarak 1928 yılında Gans ve ark. tarafından tanımlanmıştır. Sıklıkla tek bir papül veya nodül olarak görülen KFN’nin multipl lezyonlar ile ortaya çıkması nadiren rapor edilmiştir. Biz bu olguyu şikayetleri erken çocukluk döneminde başlayıp yüz bölgesinde yerleşen diğer dermatozlarla karışabilmesi nedeniyle sunmayı uygun gördük. Bilgilerimize göre olgumuz bilateral multipl perioral, perinazal, periorbital ve genital tutulumu olan literatürdeki ilk olgu olması açısından önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kil folikül nevusu, hamartom, trikofoliküloma, aksesuar kulak, trikoepitelyoma, Bourneville-Pringle’s hastaligi