Orijinal Araştırma

King Abdulaziz Üniversitesi Hastanesi'ne Başvuran Hastalar Arasında 'Mikozis Fungoides'in Morfolojik Paterni

10.4274/tdd.1563

  • Shagufta Tahir Mufti

Turk J Dermatol 2013;7(3):133-141

Amaç

Bu çalışma King Abdulaziz Üniversitesi Hastanesi’ne (Cidde, Suudi Arabistan) başvuran Suudi hastalar arasındaki MF paternini saptamak amacıyla gerçekleştirildi.

Yöntemler:

Çalışmaya Ocak 1995-Aralık 2012 tarihleri arasında histolojik tanılı deri kanseri olan 151 Suudi hasta dahil edildi. Yaş, anatomik lokalizasyon, histolojik ve immünohistokimyasal özelliklere göre MF'nin paterni incelendi.

Bulgular:

Histolojik tanılı deri kanseri olan Suudi hastalar arasında MF oranı %12.5 idi. Sıklık sırasına göre üçüncü deri kanseri idi ve ortalama yaş 44.6 olup erkek hakimiyeti vardı. En sık dağılım bölgesi uyluk olup bunu bacaklar takip ediyordu ve en sık histolojik tipi erken ya da yama tipi idi. İmmünohistokimyasal çalışmalar ile tüm vakalarda atipik lenfositlerde CD3 ekspresyonu gösterildi. CD4 %26.6'sında pozitif iken, CD20 açısından tüm vakalar negatif idi.

Sonuç

Sonuç olarak, MF nadir bir tümördür ve Suudiler arasında deri kanserleri arasında üçüncü sıradadır. Genç erkekleri tutma eğiliminde olması MF’nin kliniko-epidemiyolojik özellikler açısından etnik ve/veya bölgesel değişkenliklerini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Mikozis funguides, epidermotrofik lenfositler, genç erkekler, CD3\r\n