Editöre Mektup

Jeneralize Tinea İnkognito Olgusu

10.4274/tdd.1293

  • Memet Ersan Bilgili
  • Gülhan Gürel
  • Zeynep Nurhan Saraçoğlu
  • İlham Sabuncu

Turk J Dermatol 2013;7(2):97-99

Özet Tinea inkognito, yanlış tanı konulan ve kortikosteroid tedavisi uygulanan yüzeyel mantar enfeksiyonlarının tipik klinik görünümünün değişmesidir.

Altmış yaşındaki erkek hasta vücutta kızarıklık ve kaşıntı şikayeti ile polikliniğimize başvurdu. Dört aydır çeşitli topikal ve sistemik kortikosteroid tedavilerine yanıt alınamadığı öğrenilen hastanın dermatolojik muayenesinde vücutta yaygın eritem, deskuamasyon ve yer yer etrafı eritemli, ortası hafif soluk, anüler tarzda, skuamlı lezyonlar saptandı. Yapılan direkt mikroskopik incelemede mantar hif ve sporları saptandı. Mantar kültüründe Trichopyton rubrum üredi. Hasta uygulanan sistemik antimikotik tedaviye iyi yanıt verdi. Bu makalede sistemik ve topikal kortikosteroid tedavisi sonrası jeneralize tinea inkognito gelişen bir hasta sunulmuş ve literatür bilgileri gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tinea inkognito, Trichopyton rubrum