Olgu Sunumu

İntralezyonel Kortikosteroid Tedavisine İyi Yanıt Veren Melkersson-Rosenthal Sendromu; Olgu Sunumu

  • Engin Şenel
  • A. Tülin Güleç

Turk J Dermatol 2009;3(1):16-18

Melkersson-Rosenthal Sendromu nadir görülen, fasiyal ödem, periferal fasiyal paralizi ve fissürlü dil triyadı ile karakterize granülomatöz bir hastalıktır. Sendromun tüm bileşenleriyle görülmesi çok nadirdir. Melkersson-Rosenthal Sendromu?nun etiyolojisi ve patogenezi kesin olarak bilinmemektedir.

Melkersson-Rosenthal Sendromu için halen tatmin edici bir tedavi mevcut değildir. Burada triamsinolon asetonid ile başarılı bir şekilde tedavi edilen 35 yaşında bir kadın hasta sunulmuş ve Melkersson-Rosenthal Sendromu?nun etiyolojisi, klinik özellikleri ve tedavisi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Melkersson-Rosenthal Sendromu, tedavi, intralezyonel kortikosteroid