Derleme

Epidermal Büyüme Faktör Reseptör İnhibitörleri ve Dermatolojik Yan Etkiler

10.5152/tdd.2012.36

  • Arzu Kılıç

Turk J Dermatol 2012;6(4):168-174

Epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) pek çok epitelyal tümörde fazla miktarda eksprese edilir. EGFR’ünü hedef alan ajanlar kolorektal kanser, baş-boyun kanseri, akciğer kanseri, meme kanseri başta olmak üzere çeşitli kanserlerin tedavisinde yerini almış başarılı ilaçlardır. EGFR inhibitörleri genellikle iyi tolere edilebilmekle birlikte oluşan kutanöz yan etkiler nedeniyle yaşam kalitesinde ciddi bozulmaya, antitümöral ilaçların optimal dozlarında değişikliklere ve dolayısıyla antitümör etkinlikte azalmaya neden olabilir. Bu nedenle antitümöral etkinlik için yeterli ilaç dozunun sağlanması ve hastanın yaşam kalitesinin bozulmasının engellenmesi açısından dermatologların bu yan etkilerden haberdar olmaları ve uygun dermatolojik tedavi yaklaşımlarının bilmeleri gerekmektedir. Bu yazıda malignensilerin tedavisinde kullanılan EGFR inhibitörlerinin neden olduğu kutanöz yan etkilerinden ve oluşan lezyonlara tedavi yaklaşımlarından bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Epidermal büyüme faktör reseptörü inhibitörü, kutanöz, reaksiyon