Olgu Sunumu

Eozinofilik Sellülit: On Bir Yaşında Erkek Olgu

10.5152/tdd.2010.02

  • Aycan Özden Sezgin
  • Hanife Ezgi Erçal
  • Işıl Kılınç Karaarslan
  • İlgen Ertam
  • Tuğrul Dereli
  • Gülsen Kandillioğlu
  • Fatma Sibel Alper

Turk J Dermatol 2010;4(2):40-43

On bir yaşında erkek hasta, sağ kruris ön yüzünde, sağ popliteal bölge iç medialinde ve sol kruris ön yüzünde yerleşimli, yaklaşık üç haftadır var olan, açık kahverengi, infiltratif plaklar nedeniyle kliniğimize başvurdu.

Lezyonların histopatolojik incelemesinde kollajen liflerin üzerine dejenere eozinofil ve nükleus kalıntılarının çökmesiyle oluşan alev figürleri ve laboratuar tetkiklerinde eozinofili saptandı. Klinik ve histopatolojik veriler eşliğinde granülomatöz fazın izlendiği "eozinofilik sellülit" tanısı koyuldu. Olgu, eozinofilik sellülitin çocuklarda çok nadir rastlanan bir tablo olması nedeni ile sunulmuş ve histopatolojinin tanıda önemi vurgulanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Wells Sendromu, Eozinofilik sellülit, çocukluk çagi