Uzman Görüşü

El Ekzemalarında Tedavi

  • Meltem Önder

Turk J Dermatol 2014;8(2):125-128

El ekzeması en sık rastlanan deri hastalıklarından biridir. Kronikleşmesi, tekrarlayan özelliği, yaşam kalitesini bozması ve ekonomik kayıplara neden olması nedeniyle tedavisi önem taşımaktadır. Kronik el ekzeması çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Ekzema tipi belirlendikten sonra allerjen ve irritant maddelerin eliminasyonu, semptomların kontrolü ve alevlenmelerin azaltılması amaçlanır. El koruma, temizleme ve bakımı için uygun ürünler kullanılmalıdır. Randomize kontrollü çalışmalar topikal tedavilerin bazen yetersiz olduğunu, sistemik tedavilere gerek duyulduğunu göstermektedir. Bu makalede genel tedavi yöntemleri ve koruyucu önlemler özetlenmektedir.

Anahtar Kelimeler: El ekzemasi, tedavi, korunma, rehabilitasyon