Derleme

Dermatolojik Hastalıklarda Diyetin Rolü

DOI: 10.4274/tdd.1927

  • Ahu Yorulmaz
  • Fatma Arzu Kiliç

Turk J Dermatol 2014;8(1):29-34

Diğer canlılar gibi insanlar da hayatlarını devam ettirebilmek için gıdalara ihtiyaç duyarlar. Enerji kaynağı olan gıdalar yalnızca hayatta kalabilmemizi sağlamaz, aynı zamanda tad alma duyumuza hitap ederek bize zevk verirler. Kanser, diyabet, osteoporoz, kalp hastalığı, enfeksiyonlar gibi hastalıkları önleme ve tedavi etmede etkili olduğu kanıtlanmış birçok gıda vardır. Bununla birlikte, gıdalar bazı hastalıkların da gelişmesine sebep olabilirler. Dermatitis herpetiformis etiyopatogenezinde gıdaların rol aldığı kanıtlanmış dermatolojik hastalıkların prototipidir. Atopik dermatit, psoriasis, pemfigus, akne, allerjik kontakt dermatit ve ürtiker gelişimlerinde gıdaların rol oynadığı düşünülen diğer dermatolojik hastalıklardır. Bu derlemede, sık karşılaşılan dermatolojik hastalıkların etiyopatogenezleri ve gıdaların bu hastalıkların gelişiminindeki rolü tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Diyet, dermatitis herpetiformis, pemfigus, ürtiker, akne, psoriasis\r\n