Özgün Araştırma

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanlık Öğrencilerinin Görüşleri: Uzmanlık Eğitiminde Sorunlar ve Çözüm Önerileri

DOI: 10.4274/tdd.1908

  • Fatma Pelin Cengiz
  • Funda Kemeriz
  • Nazan Emiroğlu
  • Mustafa Caner Meydan

Turk J Dermatol 2014;8(2):88-94

Amaç:

Türkiye’de deri ve zührevi hastalıkları uzmanlık öğrencilerinin çalışma ve eğitim koşullarını, güncel sorunlarını değerlendirmek ve bu konuda çözüm önerileri oluşturmak.

Yöntem:

Türkiye’nin farklı bölgelerindeki eğitim araştırma ve üniversite hastanelerinde çalışmakta olan deri ve zührevi hastalıkları uzmanlık öğrencilerine, uzmanlık öğrencilerinin sorunları ve çözüm önerileri hakkında bir anket düzenlendi ve sonrasında bu anketlerin sonuçları incelendi.

Bulgular:

Toplamda 39 eğitim kurumundan (üniversite ve eğitim araştırma hastanesi) 121 deri ve zührevi hastalıkları uzmanlık öğrencisi çalışmaya dahil edildi. Çalışmaya katılanların 34’ü (%28,1) eğitim ve araştırma hastanesinde, 87’si (%71,9) üniversite hastanesinde eğitim almaktadır. En temel sorunların uzmanlık eğitimiyle ilgili olduğu görüldü. Uzmanlık öğrencilerinin çözüm önerilerine yönelik ortak görüşleri arasında tüm kliniklerde sabit bir eğitim programının ve merkezi sınavların her sene uygulanması, kozmetolojiyle ilgili eğitime daha çok önem verilmesi, kongrelere katılımın arttırılması bulunmaktaydı.

Sonuç:

Bu çalışma ülkemizde deri ve zührevi hastalıkları eğitimi hakkında uzmanlık öğrencisi görüşlerini değerlendirmek üzere yapılmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, standart bir uzmanlık öğrencisi eğitim programına ve merkezi sınavlara ihtiyaç olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Deri ve zührevi hastaliklar, uzmanlik egitimi, sorunlar, öneriler, kozmetoloji, kongre