Orijinal Araştırma

Deri Hastalıklarında Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbi Yöntem Kullanımı ve Hastalar Üzerindeki Olumlu ve Olumsuz Etkileri

10.5152/tdd.2012.32

  • Gülşen Tükenmez Demirci
  • İlknur Altunay
  • Aslı Küçükünal
  • Eda Mertoğlu
  • Sezgi Sarıkaya
  • Güldehan Atış
  • Bilge Ateş

Turk J Dermatol 2012;6(4):150-154

Amaç:

Deri hastalığı nedeniyle tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT) yöntemlerini kullanan olguların sosyodemografik özelliklerini karşılaştırmak ve bu yöntemlerin hastalar üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini saptamak.

Yöntemler:

Dermatoloji polikliniğine herhangi bir dermatolojik rahatsızlık için başvuran hastalar randomize olarak çalışmaya alındı. Sosyodemografik özellikler kaydedildi; hastalık tanıları, süresi, TAT kullanımı ve süresi, bu tedavilere bağlı yaşanan olumlu ve olumsuz etkiler değerlendirildi.

Bulgular:

Toplam 522 (302 kadın, 220 erkek, yaş ort. 34.8±16.7) hasta çalışmaya alındı. Seksen sekiz (%16.8) hastanın, TAT yöntemlerine başvurduğu öğrenildi. TAT yöntemlerine başvuran hastaların yaş ortalaması (28.8±14.3) başvurmayanlara göre (36.0±16.9) anlamlı olarak (p=0.000 <0.05) daha düşüktü. TAT kullanan hastaların hastalık süresi (ort: 4.3±5.5 yıl) kullanmayanlardan (2.8±5.2 yıl) anlamlı olarak daha yüksekti. En sık TAT yöntemlerinin tercih edildiği hastalık akne vulgaris (%31.8) ve en sık kullanılan TAT yöntemi bitkisel tedaviler idi (%59.1). TAT yöntemine başvuran 88 hastadan 16'sının (%18.2) tedavi yöntemine bağlı bir yan etki yaşadığı, dokuzunun (%10.3) ise TAT yöntemi ile iyileştiği öğrenildi.

Sonuç:

Deri hastalıkları nedeniyle TAT yöntemlerinin sık kullanılmadığı, TAT yöntemlerine dermatolojik hastalık süresi uzun olan olguların daha sık başvurduğu, TAT kullanımına bağlı nadiren yan etki geliştiği ve az sayıda olgunun TAT yöntemlerinden fayda gördüğü tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Alternatif tip, fitoterapi, medikal bitkiler, tamamlayici tip, ters etki, dogal ilaçlar