Olgu Sunumu

Churg Strauss Sendromu: Olgu Sunumu

10.5152/tdd.2011.05

  • Nilgün Bilen
  • Dilek Bayramgürler
  • Ayşe Çefle
  • Cengiz Erçin
  • Nurşah Doğan

Turk J Dermatol 2011;5(1):24-28

Churg Strauss sendromu (CSS) veya anjiiti başlıca astım, alerjik rinit, eozinofili ve sistemik vaskülitle karakterize nadir görülen bir hastalıktır.

CSS'nin deri döküntüleri hastaların yaklaşık %50?sinde görülür ve üç grupta değerlendirilebilir: eritematöz makülopapüller, hemorajik lezyonlar ve kutanöz/subkutanöz nodüller. Burada özgeçmişinde astım, eozinofili ve kardiyak arrest öyküsü bulunan ancak makülopapüler ve hemorajik deri lezyonlarından yola çıkılarak tanı konulan ANCA negatif CSS'li 28 yaşında bir kadın hastayı sunuyoruz. Sistemik kortikosteroid ve siklofosfamid tedavisi ile deri ve organ tutulumuna ait tüm bulguları hızla gerileyen hasta 8 aydır lezyonsuz takiptedir. (Turk J Dermatol 2011; 5: 24-8)

Anahtar Kelimeler: Churg Strauss sendromu, eozinofili, vaskülit, deri döküntüsü