Olgu Sunumu

Anjiyoma Serpijinozum: Olgu Sunumu

10.5152/tdd.2011.04

  • Berna Aksoy
  • Mahi Balcı
  • Aslı Hapa
  • Hüseyin Üstün

Turk J Dermatol 2011;5(1):21-23

Anjiyoma Serpijinozum (AS) tipik olarak yama veya segmental paternde yerleşmiş minik vasküler noktalardan oluşur.

Yirmi üç yaşında kadın hasta sol ayak ve bacakta üç yıldır var olan kırmızı lekeler nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Dermatolojik muayenesinde sol ayak, ayak bilek ve bacak lateralinde eritemli makül ve yamalar tespit edildi. Alınan punch biyopsinin histopatolojik incelemesi sonucunda olguya AS tanısı konuldu. Biz daha önce Türkçe tıbbi literatürde bildirilmiş benzer olguya rastlayamadık. Bu nedenle bu yazıda segmental tutulumu olan bir AS olgusu sunulması amaçlanmıştır. (Turk J Dermatol 2011; 5: 21-3)

Anahtar Kelimeler: Angioma serpiginosum, segmental