Olgu Sunumu

Anjiyoödem Kliniğiyle Ortaya Çıkan Vena Kava Superior Sendromlu İki Olgu: Olgu sunumu

DOI: 10.4274/tdd.1574

  • Bahar Sevimli Dikicier
  • Nurcan Metin
  • Berna Kılıç
  • Mustafa Teoman Erdem

Turk J Dermatol 2014;8(2):111-113

Vena kava superior sendromu (VCSS) erken dönemde anjioödem kliniğinde olduğu gibi periorbital ve fasyal ödemle seyredebilir. Sıklıkla da akciğer kanseri ve lenfoma gibi malignensilerin neden olduğu bu tablo gözden kaçarak, hastalar anjioödem gibi değerlendirilip tedavi edilebilir ve altta yatan asıl hastalık atlanabilir. Olgularımız da anjioödem gibi değerlendirilirken altta yatan malignensilere bağlı VCSS tanısı almışlardır.

Anahtar Kelimeler: Vena cava superior sendromu, anjioödem, akciger kanseri, non hodgkin lenfoma, tani, tedavi