Olgu Sunumu

Aksiller Bölgede Prolifere Trikilemmal Tümör: Vaka Raporu

10.5152/tdd.2011.03

  • Evren Fidan
  • Bülent Yıldız
  • Feyyaz Özdemir
  • Yavuz Özoran

Turk J Dermatol 2011;5(1):18-20

Prolifere trikilemmal tümör kıl folikülünden kaynaklanan bir deri tümörüdür. Erkeklere göre kadınlarda daha sık saptanmakta olup 6. dekattan sonra görülme oranı artmaktadır.

En sık lokalizasyon alanı saçlı deri olarak belirtilse de boyun, yüz, kulak, el ve vulvada da gözlenebilmektedir. Biz burada, sağ aksiller bölgede kitle tespit edilen ve biyopsi sonucu proliferatif trikilemmal tümör gelen 49 yaşında bir bayan hasta sunuyoruz. Hastaya, eksizyonel biyopsinin patolojisinde cerrahi sınır pozitifliği bulunması nedeniyle yeniden cerrahi uygulandı. Adjuvan tedavi uygulanmayan hasta şu anda remisyonda takip edilmektedir. (Turk J Dermatol 2011; 5: 18-20)

Anahtar Kelimeler: Deri neoplazmi, kil folikülü\r\n