Editöre Mektup

Akral Bölgelerde Belirgin Yerleşim Gösteren Jeneralize Liken Nitiduslu Bir Çocuk Olgu

10.4274/tdd.2838

  • Gülşen Akoğlu
  • Nazmiye Dinçer
  • Selma Emre
  • Akın Aktaş

Gönderim Tarihi: 29.08.2015 Kabul Tarihi: 20.10.2015 Turk J Dermatol 2018;12(1):59-60

Sayın Editör,

Liken nitidus (LN) genelde ekstremite ve gövdede yerleşim gösteren, deri renginde küçük ve ayrık papüller şeklinde görülen bir deri bozukluğudur. İlk kez 1901 yılında Pinkus (1) tarafından tanımlanmıştır. LN’nin özellikle lokalize formu çocuklarda sık görülmesine rağmen jeneralize tipi çok nadirdir. Bu bildiride jeneralize LN’li bir çocuk olgu sunulmaktadır.

On beş yaşında erkek çocuk hasta polikliniğimize 3 yıldır her iki el ve ayak parmaklarının üzerinde bulunan kaşıntısız, toplu iğne başı büyüklüğünde çok sayıda deri rengindeki papülleri nedeniyle başvurdu. Dermatolojik incelemesi sırasında bu papüllerin ayak bileklerinde ve gövde üzerinde de yer aldığı gözlendi (Resim 1). Tırnak ve mukozal bölgeleri doğaldı. Fizik incelemesi doğaldı. Tıbbi öyküsünde önemli bulgu yoktu. Ailesinde benzer şikayeti olan bulunmuyordu. Ayak dorsumunda yer alan papüllerden birinden alınan deri biyopsisinin incelemesinde, rete uzantılarının pençe şeklinde uzayarak papiler dermisi dolduran iyi sınırlı lenfohistiyositik bir infiltratı çevrelediği görüldü (Resim 2). Klinik ve histopatolojik bulgulara dayanılarak hastaya jeneralize LN tanısı kondu. Semptomatik olmaması nedeniyle tedavi istemeyen hastaya ve ailesine bilgi verildi.

Nadir ve kronik bir papüler erüpsiyon olan LN, olgumuzda görüldüğü gibi genellikle asemptomatik olmasına rağmen bazen kaşıntılı olabilmektedir. Köbnerizasyon sık görülmektedir (2). Köbnerizasyon nedeniyle lezyonlar jeneralize olabilmektedir. Lokalize LN sık görülmesine rağmen jeneralize hali nadir gözlenmektedir (3). LN’de tırnak tutulumu nadirdir. Tırnak tutulumu deri lezyonlarının ortaya çıkmasından önce gelişebilir. Tırnak tutulumu olan hastalarda palmar bölgelerin tutulumu daha sıktır. Genellikle kendi kendini sınırlayan ve şiddetli olmayan değişiklikler olarak tırnaklarda pitting, trakionişya, longitudinal veya sırtlanmalara rastlanabilir. Tırnak kıvrımları üzerinde kolayca görülemeyen deri renginde LN lezyonları eşlik edebilir (4). Olgumuzda tırnak bulgularına rastlanmamıştır.

LN, liken striatus, psoriasis ve liken planus gibi deri hastalıkları ile beraber görülebilir (3). Jeneralize formunun özellikle nadir olarak Niemann-Pick hastalığı, Down sendromu ve Rossel-Silver sendromu gibi sendromlara eşlik ettiği de bildirilmiştir (5). Ülkemizden yapılan bir olgu bildirisinde ilk defa nörofibromatosis tip 1 ve jüvenil miyelomonositik lösemisi olan 7 yaşındaki çocuk hastada eşlik eden jeneralize LN tanımlanmıştır (6). Olgumuzda gözlediğimiz jeneralize LN’ye eşlik eden herhangi bir deri hastalığı veya ek sistemik hastalık bulunmamıştır.

LN’nin ayırıcı tanısında deri renginde papüloskuamöz papüller ile seyreden çok sayıda deri hastalığı bulunmaktadır. Bunların arasında özellikle liken planus, liken striatus, verruka plana, keratozis pilaris, folliküler egzama, papüler müsinöz, liken simpleks kronikus bulunmaktadır (7). Özellikle LN ile bulunabilen diğer papüler deri hastalıkları da eşlik edebileceğinden dolayı deri muayenesinde dikkatli olunmalıdır (3). Papiler dermisi dolduran, rete uzantılarının bir topu pençe şeklinde kavramasına benzer şekilde çevrelediği yoğun lenfohistiyositik infiltratın varlığı ve hipergranülasyonun gözlenmediği ince epidermisin bu alan üzerinde gözlenmesi şeklindeki tipik histopatolojik bulgular LN tanısını koydurmaktadır (7). Olgumuzda da hem klinik hem bu tipik histopatolojik bulguların gözlenmesi üzerine jeneralize LN tanısı konmuştur. 

LN tedavisinde asemptomatik olgularda tedavi gerekmemekle beraber hem semptomatik hem de kozmetik nedenlerle tedavi önerilebilmektedir. Tedavi seçenekleri arasında topikal steroidler, topikal takrolimus, oral siklosporin ve dar bant ultraviyole tedavileri ile kısmi ya da tama yakın gerileme şeklinde yanıtlar alınabildiği bildirilmektedir (3,7). Olgumuz ve ailesi tedavi istememesi nedeniyle sadece LN hakkında bilgi verilmiştir. 

Sonuç olarak, jeneralize LN özellikle el ve ayaklarda baskın olarak gözlenebilir. Bu nedenle tüm vücut muayenesi önemlidir. Küçük papüler deri lezyonlarının ayırıcı tanısında akla gelmelidir.

Etik

Hakem Değerlendirmesi: Editörler kurulu ve editörler kurulu dışında olan kişiler tarafından değerlendirilmiştir.


Resimler

1. Pinkus F. Verhand Berlin Dermat Gesel 1901;12:3.
2. Mehta V, Balachandran. Generalized lichen nitidus in childhood. Indian J Dermatol 2008;53:221-2.
3. Cho EB, Kim HY, Park EJ, et al. Three cases of lichen nitidus associated with various cutaneous diseases. Ann Dermatol 2014;26:505-9.
4. Tay EY, Ho MS, Chandran NS, et al. Lichen nitidus presenting with nail changes--case report and review of the literature. Pediatr Dermatol 2015;32:386-8.
5. Teixeira VB, Coutinho I, Cardoso JC, et al. Generalized lichen nitidus in a boy with Niemann-Pick disease type B. An Bras Dermatol 2013;88:977-8.
6. Bilgili SG, Karadag AS, Calka O, et al. A case of generalized lichen nitidus successfully treated with narrow-band ultraviolet B treatment. Photodermatol Photoimmunol Photomed 2013;29:215-7.
7. Doğan S, Memis P, Ersoy-Evans S, et al. Generalized lichen nitidus associated with neurofibromatosis type 1 and juvenile myelomonocytic leukemia. Int J Dermatol 2016;55:e592-e4.