Etkinlikler ve Izlenimler

3. Dermatoloji Beceri Okulu Deneyimleri

  • Ceren Memiş İrican

Turk J Dermatol 2018;12(2):116-117

Türk Dermatoloji Derneği Yeterlik Kurulu Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu tarafından üçüncüsü düzenlenen Dermatoloji Beceri Okulu 10-11 Mart 2018 tarihlerinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Uzmanlık eğitiminin ikinci ve üçüncü yılları arasındaki 32 meslektaşım ve birbirinden değerli eğitmen hocalarımla bu atmosferin bir parçası olmak heyecan vericiydi. Yaklaşık on gün önce katılımcılara e-posta yoluyla iletilen eğitim materyalleri (video, derleme), eğitim konularında bizlerde sağlam bir temel oluşturmasının yanında bu projenin gerçek bir okul olduğunun ve aslında bizlere ne kadar değer verildiğinin bir göstergesiydi.

İlk gün, salyangoz kolyesine rağmen yavaşlayamayan Tülin Ergun hocamızın enerjik açılış konuşması ve “Preoperatif Değerlendirme ve Hazırlık” konulu sunumu ile başladı. İkinci oturumda Prof. Dr. Cuyan Demirkesen “Malign Lezyonların Patolojisi Değerlendirilirken Nelere Dikkat Edilmelidir? Bir Patoloji Raporunda Olması Gerekenler Nelerdir?” konularının üzerinde dururken, dermatolog ve patolog iş birliğinin önemini vurguladı. Üçüncü oturumda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ümit Şehirli baş-boyun bölgesinin temel anatomisi ve yüz bölgesinde tehlikeli bölgeler hakkında teorik bilgiler verdi. Taze donmuş kadavra üzerinde yüz bölgesinin önemli damar ve sinir yapılarını ve anastomozları, kozmetik uygulamalarda dikkatli olunması gereken alanları inceleme şansımız oldu. “Eliptik Eksizyon ve Varyasyonları” konulu sunumu Prof. Dr. Mete Baba’dan, sütür tekniklerini Prof. Dr. Gonca Elçin’den dinleyip; biraz sonra yapacağımız dana bacağı üzerindeki uygulama için hazırlanmış ve aslında dermatolog olarak cerrahi girişimlerden korkmamamız gerektiğini anlamıştık. Sunumun sonunda altı kişilik gruplar halinde, bizim için önceden hazırlanmış dana bacaklarında eliptik eksizyon yapıp, farklı sütür teknikleri ile oluşturduğumuz defekti onardık (Resim 1). Ardından hepimizi heyecanlandıran “Estetik Amaçlı Botulinum Toksin Uygulamaları” konulu derste gerekli teorik bilgilerden sonra gönüllüler üzerinde tek tek uygulama yaptık. Birçoğumuz ilk kez beceri okulunda botulinum toksini uyguladık; hatta ben ve bazı arkadaşlarım saygıdeğer hocalarımıza uygulama yapacak kadar şanslıydık.

Gün sonuna yaklaşırken dolgu uygulamaları konusundaki teorik dersin ardından Prof. Dr. Gonca Gökdemir ile kadavra üzerinde uygulama alanlarının, tehlikeli bölgelerin üzerinden geçtik. İlk günün son dersinde yorgun ama hala çok mutlu ve hevesliydik. Prof. Dr. Soner Uzun’un krioterapi, Prof. Dr. Ali Haydar Parlak’ın elektrocerrahi, tıraşlama ve punch biyopsi konulu dersinden sonra hocalarımızla kadavra üzerinde krioterapi ve elektrokoter uygulaması yaparak birinci günü bitirdik.

İkinci gün aslında beni en çok heyecanlandıran konulardan biri olan “Tırnak Biyopsisi ve Matrisektomi” eğitimi ile başladı. Doç. Dr. Fatih Gökay’ın video görselli sunumunun ardından kadavra üzerinde her birimiz tırnak batması tedavisinde parsiyel tırnak rezeksiyonu ve kimyasal matrisektomi uyguladık (Resim 2). Son oturum “Günlük Pratikte Dermoskopi” idi. Prof. Dr. Ercan Arca hepimizin ilgi duyduğu dermoskopi konusunda kısa zamanda değerli bilgiler vererek ikinci günü tamamladı.

Yoğun bilgi akışıyla dopdolu ve çok keyifli geçen iki günün ardından sertifikalarımızı tek tek hocalarımızın elinden aldık (Resim 3, 4). Meslek hayatımız boyunca kullanacağımız bilgi ve becerilerle ceplerimizi doldurduk. Dermatoloji ailesinin bir parçası olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadık. Organizasyonun ruhu, atmosferi, koşulları, eğitim materyalleri mükemmeldi. Desteklerini esirgemeyen Türk Dermatoloji Derneği’ne, Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu’na, büyük bir özveri ile değerli zamanlarını bizler için harcayan, bilgi ve birikimlerini bizlerle paylaşan tüm değerli hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Tüm asistan arkadaşlarımıza bu güzel deneyime ortak olmalarını tavsiye ediyoruz.


Resimler