2017-9-11-3
2017 11 Eylül (9) 3
tdd-ulakbim-indexleme
ORCID Kullanımı
Türk Dermatoloji Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) indekslenmektedir.
Türk Dermatoloji Dergisi, Türk Dermatoloji Derneği'nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır

Editörden

Editörden

(Turk J Dermatol 2017; 11: -)

Sürekli Eğitim

Tıbbi Fotoğrafçılık: Tarihsel Süreç ve Temel Kavramlar

(Turk J Dermatol 2017; 11: 98-108)

Özgün Araştırma

Olağan Dışı Yerleşimli Bazal Hücreli Karsinomlar: Retrospektif Çalışma ve Literatürlerin Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 109-113)

Hafif Şiddetli Alopesi Areatada Etyopatogenez ve Oksidatif Stres İlişkisi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 114-118)

Kaşıntı ve Ağrının Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 119-122)

Plak Morfeada Düşük Frekanslı Ultrasonografi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 123-130)

Derleme

Dolgu Reaksiyonları: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 131-138)

Olgu Sunumu

On Dört Yaşındaki Çocuk Hastada Uyluk Yerleşimli Dev Hidradenom Olgusu

(Turk J Dermatol 2017; 11: 139-141)

Dermatolojik İnciler

Eritema Multiformeye Bağlı Apopitotik Cisimcikler: Sitolojik, Histopatolojik ve İmmünofloresan Bulgular

(Turk J Dermatol 2017; 11: 142-143)

Etkinlikler ve İzlenimler

13. Dünya Pediatrik Dermatoloji Kongresi’nin Ardından…

(Turk J Dermatol 2017; 11: 144-145)

Yeni Yayınlar

Tzanck Yaymada Basamaklı Tanı Yaklaşımı (Hazırlayan: Soner Uzun)

(Turk J Dermatol 2017; 11: 146-146)

Hair and Scalp Disorders (Hazırlayan: Tamer İrfan Kaya)

(Turk J Dermatol 2017; 11: 147-147)

A Comprehensive Review of Urticaria and Angioedema(Hazırlayan: Tamer İrfan Kaya)

(Turk J Dermatol 2017; 11: 148-148)

Erratum

Erratum

(Turk J Dermatol 2017; 11: -)

Kongre

Kongre Takvimi

(Turk J Dermatol 2017; 11: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü