2017-6-11-2
2017 11 Haziran (6) 2
tdd-ulakbim-indexleme
ORCID Kullanımı
Türk Dermatoloji Dergisi Emerging Sources Citation Index (ESCI) indekslenmektedir.
Türk Dermatoloji Dergisi, Türk Dermatoloji Derneği'nin bilimsel içerikli resmi yayın organıdır

Editörden

Editörden

(Turk J Dermatol 2017; 11: -)

Sürekli Eğitim

Dermatoloji Pratiğinde Fototerapi Uygulamalarına Güncel Yaklaşım: Bölüm 2. Vitiligo, Mikozis Fungoides, Atopik Dermatit, Sklerozan Hastalıklar ve Psoriasiste Fototerapi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 51-65)

Özgün Araştırma

Kronik Dermatolojik Hastalıklar Polikliniğinde Takip Edilen Behçet Hastalarının Klinik Özellikleri

(Turk J Dermatol 2017; 11: 66-69)

Liken Planopilarisde CK15, CD34, Nestin ve CD200 Ekspresyonları

(Turk J Dermatol 2017; 11: 70-74)

Türkiye’deki Pemfigus Hastalarının CTLA-4 +49 A/G, -318 C/T, -1661 A/G, CT60 A/G Gen Polimorfizmleri

(Turk J Dermatol 2017; 11: 75-79)

Derleme

Distal Lateral Tırnak Batmalarının Tedavisi

(Turk J Dermatol 2017; 11: 80-85)

Olgu Sunumu

Kronik Aktinik Dermatit

(Turk J Dermatol 2017; 11: 86-88)

Dermatolojik İnciler

Hematoksilen-Eozin Kesitlerde Fungal Floresan

(Turk J Dermatol 2017; 11: 89-90)

Kısa Bildiri

Ender Görülen Bir Meslek Hastalığı: Tüberküloz Verrükoza Kutis

(Turk J Dermatol 2017; 11: 91-93)

Etkinlikler ve İzlenimler

2. Dermatoloji Beceri Okulu’nun Ardından…

(Turk J Dermatol 2017; 11: 94-95)

Yeni Yayınlar

Dermatopatoloji Atlası (Hazırlayan: Tamer İrfan Kaya)

(Turk J Dermatol 2017; 11: 96-96)

Immunomodulatory and Immunsuppressive (Hazırlayan: Tamer İrfan Kaya)

(Turk J Dermatol 2017; 11: 97-97)

Kongre

Kongre Takvimi

(Turk J Dermatol 2017; 11: -)
Anasayfa Arşiv Arama Menü